Okaïdi - Obaïbi

Mijn Mandje (0) 0 Waar vind ik mijn Winkel ?
 

Very friendly,

Very ÏD !*

All the year and only for 4€ per year, enjoy exclusive advantages to please the children you love, available in :

Very friendly ÏD
For parents :
8€ Your advantage
FIDELITY from
200 points accumulated
1€ = 1 point
8€ Your advantage
birthday offered
for each of your children
8€ Your advantage
BIRTH to wish him
the welcome
Private
sales
Exclusives
advantages
all the year
For family and friends :

Take part of the fidelity program and enjoy private sales, one fidelity advantage of 8€ for 200 points, and your card advantage of 8€ once per year, when you want.


fermer

Algemene voorwaarden voor aansluiting bij en gerbuik van het getrouwheidsprogramma OKAÏDI – OBAÏBI

Tussen: OKAÏDI Frankrijk, met 2.928.240 euro kapitaal, gevestigd te 162 Boulevard de Fourmies, 59 100 ROUBAIX, handelsreg. Rijselse metropool 398.110.445, hierna “OKAÏDI” genoemd, en elke natuurlijke persoon die zich wenst in te schrijven voor het getrouwheidsprogramma van OKAÏDI – OBAÏBI, hierna “de Begunstigde” genoemd. Aanvaarding van de algemene voorwaarden voor aansluiting bij het getrouwheidsprogramma De Begunstigde verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden voor aansluiting bij en gebruik van het getrouwheidsprogramma OKAÏDI – OBAÏBI en deze te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op okaidi.be OKAÏDI behoudt zich het recht voor om op het even welk ogenblik de algemene voorwaarden voor het gebruik van zijn getrouwheidsprogramma te wijzigen of het programma stop te zetten. Principes Aansluiten bij het getrouwheidsprogramma OKAÏDI – OBAÏBI kan in alle OKAÏDI- en OBAÏBI-winkels van België of via de webshop okaidi.be. De getrouwheidskaart wordt in de winkel persoonlijk aan de Begunstigde overhandigd. De getrouwheidskaart OKAÏDI – OBAÏBI is één jaar geldig en kan in alle OKAÏDI- en OBAÏBI-winkels van België worden gebruikt. Indien u zich via de webshop inschrijft op het getrouwheidsprogramma, wordt de kaart apart van uw bestelling naar het opgegeven adres verstuurd. Ook in Europees Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Duitsland, Nederland en Italië kan ze worden gebruikt om punten te verzamelen, met uitzondering van de outlets. Enkel de begunstigden die in België wonen kunnen hun getrouwheidskaart OKAÏDI en OBAÏBI op de webshop gebruiken. Per gezin (onder gezin wordt verstaan, personen die op hetzelfde adres wonen) wordt slechts één aansluiting bij de getrouwheidskaart aanvaard. OKAIDI OBAIBI behouden zich het recht voor om om een identiteitsbewijs en een geboorteakte van het/de kind(eren) te kunnen vragen op ieder moment gedurende de periode waarvoor de klant zich heeft ingeschreven voor ons getrouwheidsprogramma. De prijs bedraagt vier euro per jaar. Deze prijs kan veranderen. Een OKAÏDI-kaart is geen betaalkaart of creditcard. Verzamelen van getrouwheidspunten: Een klant die zijn getrouwheidskaart in de winkel (met uitzondering van de outlets) voorlegt of op de webshop registreert, kan met zijn aankopen punten verzamelen en krijgt 1 punt voor 1 euro aankopen. Als een totaal van 200 punten is bereikt, wordt een getrouwheidsvoordeel ter waarde van 8 euro gestuurd naar de Begunstigde. Het aantal punten dat overblijft, wordt opgeteld bij latere aankopen. Het saldo van de punten is op te vragen in de winkel of te raadplegen op uw webaccount op okaidi.be. Het getrouwheidsvoordeel wordt uitgegeven indien de getrouwheidskaart geldig is. Geboorte Wanneer in een gezin een kind wordt geboren (kind dat verblijft op hetzelfde adres als de Begunstigde) van wie de Begunstigde de wettelijke vertegenwoordiger is, geeft de kaart recht op een geboortevoordeel ter waarde van 8 euro. Om het geboortevoordeel te ontvangen dient de Begunstigde, via de winkel, OKAÏDI op de hoogte te brengen van de geboorte van het kind en als bewijs het identiteitsbewijs van de Begunstigde en een kopie van de geboorteakte van het kind voor te leggen. De melding en voorlegging van het identiteitsbewijs van de Begunstigde en de kopie van de geboorteakte van het kind moeten plaatsvinden ten vroegste op de geboortedag en ten laatste op de dag waarop het kind zes maanden oud wordt. Na verstrijken van deze zes maanden kan de Begunstigde geen aanspraak meer maken op een geboortevoordeel. Let op indien de documenten afwezig zijn of de termijn verlopen is kan de Begunstigde het geboortevoordeel niet ontvangen. Het geboortevoordeel wordt uitgegeven indien de getrouwheidskaart geldig is. De verjaardag van de kinderen: Voor elk kind in een gezin (kind dat verblijft op hetzelfde adres als de Begunstigde) van wie de Begunstigde de wettelijke vertegenwoordiger is, geeft de kaart recht op een verjaardagsvoordeel ter waarde van 8 euro van de eerste tot en met de dertiende verjaardag van dat kind. Alleen de Begunstigde die de wettelijke vertegenwoordiger is van het kind, heeft recht op dit verjaardagsvoordeel voor kinderen. Het verjaardagsvoordeel wordt uitgegeven indien de getrouwheidskaart geldig is. Gebruik van de getrouwheids-, geboorte- en kinderverjaardagsvoordelen: De Begunstigde kan het getrouwheids-, het geboorte- en verjaardagsvoordeel gebruiken in alle OKAÏDI- en OBAÏBI winkels in België en op de webshop okaidi.be, om zijn aankopen te betalen en/of zijn getrouwheidskaart te vernieuwen portokosten uitgezonderd. De voordelen worden per mail of per SMS verstuurd. Indien OKAIDI niet over het mail-adres of GSM-nummer beschikt kan OKAIDI hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. De voordelen te consulteren en te gebruiken via uw rekening op okaidi.be en in de winkel bij uw passage aan de kassa Het getrouwheids-, het geboorte- en het verjaardagsvoordeel zijn geldig tot de vervaldatum die op het voordeel. Ze moeten in één keer worden gebruikt, kunnen niet worden omgeruild en worden niet cash uitbetaald. In geval van retour van een bestelling naar ons centraal magazijn, dan worden de gebruikte voordelen gedeeltelijk of geheel gecrediteerd in de vorm van punten op de getrouwheidskaart (1€ = 25 punten) Vernieuwing: De OKAÏDI-kaart is één jaar geldig. Op het einde van dat jaar moet de Begunstigde de kaart vernieuwen indien hij wil blijven genieten van de voordelen die verbonden zijn aan de getrouwheidskaart OKAÏDI – OBAÏBI. De prijs van de kaart bedraagt jaarlijks 4 €, prijs die kan veranderen. Als een kaart wordt vernieuwd, wordt geen nieuwe getrouwheidskaart toegestuurd. Bij vernieuwing wordt het reeds verzamelde puntenaantal van de Begunstigde behouden gedurende een periode beperkt tot drie jaar, vanaf de vervaldatum van de getrouwheidskaart. Na die periode wordt het door de Begunstigde verzamelde puntenaantal verwijderd. In geval van verlies of diefstal: Uw winkel vervangt uw kaart zonder dat u punten verliest. Informatica en vrijheden In overeenstemming met de wet van 8 december 1992, betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, om deze te wijzigen en er verzet tegen aan te tekenen, door u te richten tot de klantenservice van OKAÏDI, 162, boulevard de Fourmies 59100 Roubaix, FRANKRIJK.

*A very nice idée !