Okaïdi - Obaïbi
Mijn Mandje (0) 0 Waar vind ik mijn Winkel ?

PERSOONSGEGEVENS

  • Hoofd verwerking van persoonsgegevens

Okaïdi SAS met een kapitaal van 2.928.240 €, RCS Lille Métropole 398110445. Sociale zetel: 162 Boulevard de Fourmies - BP 615 - 59061 Roubaix Cedex 1 – Frankrijk

 

  • Doel van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De verzameling van persoonsgegevens op het domein www.okaidi.be  is mogelijk binnen meerdere rubrieken, namelijk: 

-          In de rubriek "Ik maak mijn account aan"

-          In de rubriek "Nieuwsbrief"

-          In de rubriek "Ik schrijf me in voor het getrouwheidsprogramma"

-          In de bestelprocedure, waarvoor eerst een account moet worden aangemaakt

-          In de rubriek van de pop-in "E-reservering", beheerd door onze dienstverlener So Cloz

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, www.okaidi.be zijn nodig voor de volgende doeleinden:

-          Voor het beheer van uw abonnement op de nieuwsbrief en om u verwante commerciële berichten langs elektronische weg (e-mail en/of sms) toe te sturen

-          Voor het beheer en de opvolging van uw lidmaatschap van het getrouwheidsprogramma

-          Voor het beheer, de opvolging en verwerking van uw bestelling op de e-commerce-website

-          Voor het beheer, de opvolging en verwerking van uw e-reservering

-          Voor het beheer van de leveringen

-          Voor het beheer van de service na verkoop

-          Om uw klantenervaring op de e-commerce-website te personaliseren

-          Om gerichte publiciteit te organiseren 

-          Voor statistische doeleinden

-          Voor het beheer van uw deelname aan wedstrijdspelen

-          Om uw dichtstbijzijnde OKAIDI-winkel te zoeken

-          Om vragen in het kader van de online chat te beantwoorden

 

  • Ontvangers van de persoonsgegevens

Indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven, kan het bedrijf OKAIDI uw persoonsgegevens doorgeven aan commerciële partners, met name de merken die deel uitmaken van de groep IDKIDS COMMUNITY: Okaidi, Oxybul Eveil & Jeux, Idkids, Jacadi, N’Joy, Rigolo Comme La Vie, Bubblemag.

Het bedrijf OKAIDI kan uw persoonsgegevens mogelijk ook moeten doorsturen naar onderaannemers, bijvoorbeeld in het kader van onderstaande ondernemingen:

-          Beheer van klantenservice

-          Beheer van online chat

-          Verwerking en levering van uw bestelling op de e-commerce-website

-          Verwerking van de e-reservering

-          Organisatie van commerciële sms'en en e-mailberichten 

 

  • Overdracht van gegevens buiten de EU

Het is mogelijk dat gegevens overgedragen worden naar plaatsen buiten de Europese Unie, met name in het kader van de exploitatie van gegevens naar sociale netwerken toe.

  • Duur van de bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden op een verschillende manier bewaard, naargelang de gebruikersprofielen van de Website. Persoonsgegevens die op u betrekking hebben kunnen bewaard of gearchiveerd worden, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

  • Veiligheidsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

Het bedrijf OKAIDI, verbindt zich er, als Verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw persoonsgegevens toe, om alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de overgedragen persoonsgegevens te garanderen, rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen.

  • Uw rechten omtrent persoonsgegevens

Overeenkomstig Reglement (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 beschikt u over een recht van toegang, rechtzetting, verzet met betrekking tot de gegevens die op u betrekking hebben. Indien u dit recht wenst uit te oefenen, volstaat het om schriftelijk met ons contact op te nemen op het volgende adres:

Service clients OKAIDI

162 boulevard de Fourmies

59100 ROUBAIX
Frankrijk

 

customerservice@okaidi.com

 

Om de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, raden we u aan uw naam, voornaam en uw e-mailadres te vermelden.  Bovendien kan OKAIDI, indien het dit noodzakelijk acht, de identiteit van de klant controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

OKAIDI verbindt zich ertoe u binnen een maximumtermijn van één (1) maand vanaf de datum van uitoefening van uw recht een antwoord te bezorgen. In het andere geval kunt u contact opnemen met de Franse instelling voor bescherming van privé-gegevens de CNIL.

Ten slotte, om uw toegang tot uw rechten te vergemakkelijken, stelt elke nieuwsbrief die u door OKAIDI wordt toegestuurd, een link voor om u uit te schrijven, zodat u met één klik en zonder probleem uw abonnement voor de nieuwsbrieven en actualiteit van het merk OKAIDI en/of, in voorkomend geval, zijn Partners, kunt stopzetten. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot commerciële prospectie ook rechtstreeks via uw webaccount beheren.

  • Uw rechten omtrent persoonsgegevens na uw overlijden

U beschikt op elk moment over de mogelijkheid om uw richtlijnen kenbaar te maken met betrekking tot de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Hiervoor volstaat het uw wens mee te delen (bewaring, verwijdering of specifieke wens), door uw schrijven te richten aan:

Service clients OKAIDI

162 boulevard de Fourmies

59100 ROUBAIX
Frankrijk

 

customerservice@okaidi.com