ONS HANDVEST VOOR KLANTENBEOORDELING 

Hoe kunt u klantbeoordelingen lezen en feedback geven over een product? 

U wilt beoordelingen van klanten over een product lezen of de gemiddelde beoordeling van een product raadplegen: 

Ga hiervoor naar de productfiche van het betrokken product en klik op"(XX beoordeling)" naast de productafbeelding of klik op het tabblad "XX beoordeling" onder de productafbeelding. 

U wenst uw mening te geven over een product dat u gekocht heeft op okaidi.fr of in de winkel: 

Ga hiervoor naar www.okaidi.be in de productfiche van het betreffende product en klik op "Geef uw mening" of op "Wees de eerste om uw mening te geven". Vervolgens wordt u gevraagd in te loggen op uw Okaidi-klantenaccount en vervolgens de vragenlijst in te vullen met uw mening over het product en uw profiel. 

Dit bericht zal dan verschijnen op de productfiche van het betrokken product en zal voor de internetgebruikers zichtbaar blijven gedurende de gehele periode dat zij het betrokken product verkopen. Berichten worden standaard in chronologische volgorde weergegeven. De kennisgeving zal de ervaringsdatum van de gebruiker bevatten die zijn kennisgeving indient. 

 

Hoe worden klantbeoordelingen van producten gemodereerd? 

Omwille van de transparantie publiceren wij alle klantenbeoordelingen waarvan de inhoud betrekking heeft op de attributen van het product, positief of negatief. 

Met name aankondigingen met een relatieve inhoud worden uitgesloten: 

- Over de bestelling en de opvolging ervan (levering, retourzendingen, wisselingen, terugbetalingen...), 

- Over technische problemen op de site, 

- Over vergelijkingen met andere verkooppunten en concurrenten, 

- Op elke vragen (verzoek om samenwerking, leveringscontract...) die geen betrekking hebben op het product, 

- Alles dat in strijd is met de openbare orde en moraal, 

- En elke term die geïnterpreteerd kan worden als een belediging of laster tegen de auteur of een andere natuurlijke of rechtspersoon. 

Als gevolg hiervan, kan/is OKAIDI: 

- vrijelijk een op haar website geplaatste kennisgeving handhaven of verwijderen door u de redenen van deze afwijzing mee te delen 

- niet verplicht de kennisgeving van de gebruiker te publiceren of de gebruiker schadeloos te stellen voor niet-publicatie van een kennisgeving, publicatie en onderhoud van een kennisgeving naar goeddunken van Okaidi. In geval van verwerping van de kennisgeving wordt de gebruiker evenwel met alle passende middelen in kennis gesteld van de redenen voor deze verwerping. 

 

De aankondigingen worden binnen 5 tot 7 dagen gepubliceerd. 

 

Intellectuele eigendom: 

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk en accepteert dat het gebruik van het meldingsformulier voor de klant om een advies over een Okaidi-product uit te brengen de overdracht aan Okaidi inhoudt van de reproductie-, aanpassings- en openbaarmakingsrechten op dit advies op de website van het merk Okaidi of op een communicatiemedium dat vrij door Okaidi is gekozen. 

Persoonsgegevens: 

Okaidi behoudt zich het recht voor om naast de kennisgeving als zodanig geformuleerd door de gebruiker alle informatie die door de gebruiker bij het indienen van kennisgevingen openbaar te maken. 

Tijdens het formuleren en valideren van een advies kan u worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken en/of te valideren die niet voor commerciële doeleinden zullen worden gebruikt. De verzamelde informatie is immers noodzakelijk om de ernst van de geformuleerde opinies te kunnen garanderen en om de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren. 

De verzamelde informatie is noodzakelijk om Okaidi in staat te stellen de betrouwbaarheid van het verstrekte advies te garanderen en de dienstverlening van Okaidi aan haar klanten te verbeteren. 

 

Tot slot hebt u, in overeenstemming met de geldende verordeningen, het recht op toegang, op het uitvaardigen van richtlijnen vooraf, op rectificatie en op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hoeft hiervoor enkel te schrijven naar 

OKAIDI SAS – Service clients - 162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX 

Of via ons contactformulier of door hierop te klikken, 

vermeld hierbij uw naam, voornaam en mailadres. 

Overeenkomstig de geldende regelgeving moet uw verzoek worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening en het adres vermelden waarop u het antwoord moet ontvangen. 

 

De gebruiker kan ook zijn persoonsgegevens in zijn account raadplegen of wijzigen.