GETROUWHEIDSPRROGRAMMA ‘IDKIDS FAMILY’ (2022)

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET GETROUWHEIDSPROGRAMMA BELGIË/VANAF 02/03/2022

Tussen: OKAÏDI SAS, met een kapitaal van 6.483.008,00 €, gevestigd te 162 Boulevard van Fourmies, 59100 ROUBAIX, ingeschreven in het HVR van Lille Métropole onder het nummer 398.110.445, die optreedt voor de activiteiten van OKAÏDI-OBAÏBI en in het algemeen alle merken van de IDKIDS-community, hierna "OKAÏDI" genoemd,

en, elke natuurlijke persoon die wil toetreden tot het getrouwheidsprogramma, hierna de "Begunstigde" genoemd.


AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ("AGV"): De Begunstigde erkent dat hij kennis heeft genomen van deze AGV en deze volledig aanvaardt. Ze zijn eveneens beschikbaar op de website okaidi.be. OKAIDI SAS behoudt zich het recht voor om de AGV van het getrouwheidsprogramma en/of de promotieaanbiedingen in het kader van het getrouwheidsprogramma op elk moment te wijzigen of het programma te staken. Geen enkele wijziging of staking kan aanleiding geven tot een of andere schadeloosstelling aan de leden.

PERIMETER VAN HET PROGRAMMA: Het programma is geldig in de volgende landen: Frankrijk, België, Luxemburg, Spanje, Italië, Duitsland.
De voordelen van het programma kunnen gebruikt worden in de winkels van OKAÏDI, OXYBUL (met uitzondering van corners), CATIMINI (met uitzondering van corners en outlets), en IDKIDS en op de websites OKAIDI en OXYBUL.

VOORWAARDEN VOOR DE LIDMAATSCHAP: Het lidmaatschap van het IDKIDS FAMILY loyaliteitsprogramma is aangeboden en automatisch bij iedere aankoop op de website of in de winkel. Door te kopen op de website, en door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, gaat u akkoord met het IDKIDS FAMILY programma, waardoor u specifieke aanbiedingen en voordelen kunt ontvangen.

KINDEREN: De Begunstigde kan zijn kinderen registreren (geslacht, voornaam, geboortedatum, verwantschap) zodra hij ouderlijk gezag heeft of van de persoon met ouderlijk gezag toestemming heeft gekregen. OKAIDI SAS behoudt zich het recht voor om deze toelating te controleren. De Begunstigde mag niet meer dan 5 kinderen registreren. De registratie van de kinderen geeft recht op de hierna vermelde voordelen.
GETROUWHEIDSPUNTEN OPBRENGST: Met de gemaakte aankopen worden punten gespaard, a rato van 1 punt per uitgegeven € 1 (met uitzondering van de volgende diensten: verzendkosten, betaling via geschenkkaarten, abonnementen, eco participatie, Idtroc-aankopen, minigiften en betaling met cadeaucheques). De punten worden berekend op de nettobetaling (na aftrek van eventuele kortingen, betaling met punten, met geschenkkaart). De Begunstigde kan zijn punten gebruiken vanaf zijn volgende aankopen en deze in euro omzetten: 25 punten gespaard = € 1 om te gebruiken (met uitzondering van verzendkosten, Idtroc en mini giften). Het saldo van de verzamelde punten wordt opgeteld bij latere aankopen.
Het gebruik van de punten kan gecumuleerd worden met eventuele andere lopende promoties. De punten kunnen in één of meerdere keren gebruikt worden aan de kassa of via validering van het winkelmandje op de website.
De punten vervallen na 12 maanden indien het lid van het programma binnen deze termijn geen aankoop doet. Het saldo van de punten kan op eenvoudig verzoek in de winkel geraadpleegd worden, op de online klantenaccount, in de e-mailberichten en in de digitale kaart (gsm).

VERJAARDAGSVOORDEEL: Elk kind dat door de begunstigde wordt meegedeeld, heeft recht op een verrassingsaanbod. Dit aanbod is geldig voor elk kind, eenmaal per jaar voor zijn/haar verjaardag en tot zijn/haar 12de verjaardag. De verrassingsaanbieding en de voorwaarden worden bekendgemaakt op D-45 van de verjaardag van het kind.

GEBOORTEVOORDEEL: Voor elk kind jonger dan 12 maanden dat door de Begunstigde aangemeld wordt, worden de getrouwheidspunten verdubbeld voor elke aankoop van artikelen "geboorte/baby" (meer bepaald de merken van Obaïbi in het assortiment geboorte/baby Absorba en Catimini, op het speelgoed van Manibul, Sensibul en Trottibul). Het geboortevoordeel is gedurende 12 maanden geldig vanaf de registratiedatum van het kind dat in aanmerking komt. Indien de Begunstigde een 2de kind toevoegt, worden de punten niet verviervoudigd.

De voordelen worden aan de Begunstigde meegedeeld naargelang zijn voorkeur (bij zijn aansluiting, deze keuze kan op elk moment gewijzigd worden), via e-mail of sms, en kunnen in alle winkels en websites gebruikt worden.

IDTROC-VOORDEEL: Het indienen van artikelen voor de IDTROC-verkoop (in de winkel) is exclusief voorbehouden aan de Begunstigden. Deze verkoop vindt meermaals per jaar plaats en de leden van het programma worden hier via e-mail over op de hoogte gebracht.

OMRUILING OF TERUGBETALING: De Begunstigde beschikt over een termijn van 60 dagen om in een fysieke winkel een artikel om te ruilen of de aankoop die hij heeft gedaan, te laten terugbetalen. De Begunstigde kan dit doen door zijn kassabon (of e-kassabon) te tonen. Het intrekkingsrecht zonder kassabon is niet van toepassing voor aankopen die op het internet werden gedaan.
Gebruikte, gedragen, gewassen, gescheurde, bevlekte artikelen zonder etiket, zonder hygiëne bescherming aan de binnenkant voor badmode, kan niet teruggenomen of omgeruild worden.
Voor meer informatie kunt u de algemene verkoopvoorwaarden raadplegen.

INTREKKINGSRECHT VOOR DE AANSLUITING BIJ HET GETROUWHEIDSPROGRAMMA:
Om uit het getrouwheidsprogramma te stappen dient de Begunstigde telefonisch een verzoek in bij de klantenservice op het nummer dat onder in de website vermeld wordt of vult hij het formulier in de rubriek “Contact met ons opnemen” in.
De klantenservice behoudt zich het recht voor om de Begunstigde die deze rechten wenst uit te oefenen, te verzoeken zijn identiteit te bewijzen door een kopie van een identiteitsbewijs voor te leggen, wanneer er een redelijke twijfel bestaat omtrent de identiteit van de Begunstigde.

PUNTEN ALS DONATIE:

De Begunstigde kan, indien hij dat wenst, via zijn online klantenaccount zijn punten doneren aan de IDKIDS-stichtingPERSOONSGEGEVENS: De persoonsgegevens van de Begunstigde worden door de vennootschap OKAIDI SAS verzameld en verwerkt, enerzijds om het lid te laten genieten van de voordelen van het getrouwheidsprogramma en anderzijds om hem, indien hij daarvoor zijn toestemming geeft, aanbiedingen, actualiteit of al dan niet gepersonaliseerde reclame toe te sturen. Ze kunnen ook verwerkt worden om eventuele fraude in de getrouwheid op te sporen. Overeenkomstig de toepasselijke reglementering beschikt u over een recht van inzage, afkondiging van geanticipeerde richtlijnen, verwijdering en verzet van/tegen de verwerking van gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u schrijven naar: OKAIDI Service client, 162 Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix of telefonisch: 901.900.245 of via het contactformulier op de website “Contact met ons opnemen”.
Hou er rekening mee dat onze Klantenservice in het kader van de uitoefening van rechten door verzoekers, mogelijk de identiteit van deze verzoekers moet kunnen controleren en mogelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs zal eisen.

Voor meer informatie kunt u terecht in de rubrieken "Getrouwheidsprogramma" en "Persoonsgegevens" op onze Websites.

FRAUDE EN MISBRUIK: Elke fraude of elk misbruik in de verzameling van getrouwheidspunten door de Begunstigde kan leiden tot onmiddellijk verlies van de punten, annulering van de uitgegeven voordelen, evenals de annulering van de aansluiting van de Begunstigde bij het getrouwheidsprogramma. OKAIDI SAS behoudt zich eveneens de mogelijkheid voor om van de Begunstigde, die zich schuldig heeft gemaakt aan fraude in het getrouwheidsprogramma, elk bedrag dat onrechtmatig door de Begunstigde zou ontvangen zijn, terug te betalen, onder voorbehoud van gerechtelijke vervolging die daaruit kan voortvloeien, met inbegrip van strafrechtelijke procedures.


DATUM BIJWERKING: 02/03/2022
Gratis levering in een afhaalpunt
vanaf een aankoop van 40 euro
Gratis levering in de winkel
binnen de 2 tot 4 dagen
Omruilen of geld terug
binnen de 60 dagen
01-Icon/Services/E-resa
E-reservering
binnen de 2 uur beschikbaar in uw winkel
Prévisualiser le site au
Conserver pendant ma navigation

Id Navigation

Store : Language :
  • Français Nederlands
  • Back to top
    Wilt u graag onze nieuwtjes ontvangen ?
    Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze laatste aanbiedingen en nieuwigheden
    Alternate Text