Wettelijke vermeldingen

Uitgever

Okaïdi SAS met een kapitaal van € 2.928.240, HVR Lille Métropole 398.110.445,

Hoofdkantoor: 162 Boulevard de Fourmies - BP 615 - 59061 Roubaix Cedex 1 – France

Tel: 09 69 39 23 90 (oproep zonder bijkomende kosten).

Btw-nummer: Intracommunautair btw-nummer: FR 29 398 110 445

e-mail: customerservice@okaidi.com

Publicatiedirecteur

Grégoire DUFOREST

Hosting

SAS Microsoft France

39 Q du Pdt Roosevelt

92130 Issy les Moulineaux

SIREN-nummer: 327733184

Intellectuele eigendom

Deze website is integraal beschermd door de Franse en internationale wetten met betrekking tot intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden. Geen van de teksten die in de webpagina's verwerkt zijn, mogen overeenkomstig artikel L122-4 van de wet op intellectuele eigendom, niet op een of andere manier geheel of gedeeltelijk voorgesteld of gereproduceerd worden op welke manier dan ook, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Okaïdi.