Algemene verkoopvoorwaarden

1) Betreft

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden aangegaan tussen:

De onderneming SAS OKAIDI met een Kapitaal van € 2.928.240
162 Boulevard de Fourmies
59100 Roubaix
geregistreerd bij het handelsregister van Lille Métropole onder nr. 398 110 445
Hierna « OKAIDI »

 en

Iedere natuurlijke persoon die de website www.okaidi.be bezoekt en/of er een aankoop wenst te doen, deze website is toegankelijk via de URL's www.okaidi.be en www.obaibi.be .
Hierna « de gebruiker »

Betreffende voorwaarden zijn erop gericht de bepalingen betreffende verkoop op afstand tussen OKAIDI en de gebruiker vast te stellen, van de bestelling tot de betaling en de levering. Deze regelen alle stappen tussen de contractanten die nodig zijn om een bestelling plaatsen en voor de follow-up van deze bestelling.

Een bestelling plaatsen betekent onherroepelijke acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden. De algemene voorwaarden kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, van toepassing zijn de voorwaarden die op de website staan vermeld op het moment van bestellen.

De gebruiker verklaart:

 • bevoegd te zijn huidig contract aan te gaan,
 • geen producten te kopen met het doel ze door te verkopen,
 • geen handelaar te zijn.

2) Producten

De producten die te koop worden aangeboden door OKAIDI zijn de producten die worden afgebeeld op de website www.okaidi.be op de dag dat de gebruiker de website bezoekt.

Deze producten worden te koop aangeboden zo lang de voorraad strekt.

De te koop aangeboden producten worden met de grootst mogelijke precisie omschreven. Indien er echter fouten of gebreken zouden zijn ontstaan in deze presentatie kan OKAIDI hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. De foto's en teksten die de producten illustreren hebben slechts een indicatieve en geen contractuele waarde.

Cadeaukaarten kunnen niet worden aangekocht op de website www.okaidi.be, maar uitsluitend in de winkels van OKAÏDI in België en Luxemburg steden.

3) Prijzen

De prijzen worden vermeld in euro's en zijn inclusief BTW  en exclusief verzendkosten welke voor rekening van de gebruiker zijn tenzij er bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De vermelde prijzen zijn inclusief de op het moment van de bestelling, in het land van levering geldende BTW. In geval van wijziging van het tarief kunnen deze wijzigingen worden doorgevoerd in de prijzen van de producten zonder dat de gebruiker hier vooraf van op de hoogte wordt gebracht.

OKAIDI behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. Alle producten worden gefactureerd tegen de tarieven die van kracht zijn op het moment van registratie van de bestelling.

4) Bestelling

Elke bestelling impliceert uitdrukkelijke en onherroepelijke aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten die voor verkoop beschikbaar zijn gesteld.

De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van betreffende algemene verkoopvoorwaarden en deze onherroepelijk te hebben geaccepteerd alvorens de bestelling te hebben geplaatst. Het bevestigen van de bestelling betekent dus aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

Om de gebruiker de gelegenheid te geven op zijn bestelling terug te komen alvorens deze definitief te bevestigen, heeft OKAIDI bevestigings- en aanvaardingsschermen aangemaakt. De bestelling wordt pas definitief opgeslagen na de laatste betalingsbevestiging van de bestelling per bankpas. Vanaf de laatste bevestigingsklik wordt de bestelling als onherroepelijk beschouwd. Vanaf het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, ontvangt de gebruiker een email. Deze mail bevestigt dat de bestelling in behandeling is genomen door OKAIDI en niet dat het bestelde product beschikbaar is.

5) Betaling

De betaling wordt online afgehandeld per bankpas, PayPal, cadeaukaart Okaïdi of fideliteitscheque . De bestelbon wordt aan het pakket met het bestelde product toegevoegd.

De gebruiker die een bestelling heeft geplaatst zal de mogelijkheid hebben zijn factuur af te drukken door zich aan te melden op de website, in het gedeelte waar de bestelling te volgen is.

Online betaling per bankpas:

De kaarten die worden geaccepteerd zijn de Carte Bleu, Visa, Mastercard en Bancontact/MisterCash.  Het bedrag dat wordt afgeschreven van de rekening van de gebruiker komt overeen met de daadwerkelijk verstuurde producten.

Online betalen met een cadeaukaart: De cadeaukaart wordt aanvaard als betaalmiddel, voor zover haar geldigheid niet is verlopen. Ze kan een of meerdere malen worden gebruikt en worden gecombineerd met een andere betaalwijze.

6) Beveiliging van de betaling

Teneinde een veilige manier van betalen te garanderen, maakt OKAIDI gebruik van het beveiligde betalingssysteem Sogenactif van de onderneming Société Generale.  De bankgegevens worden versleutelt (SSL beveiliging) en worden dus niet onversleuteld via het internet verstuurd.

De betalingsinterface van Sogenactif maakt gebruik van 3D secure technologie. Het betreft een systeem dat is opgesteld door de twee netwerken van Visa en MasterCard met als doel de houder van de bankpas te authentiseren en om frauduleus gebruik hiervan te voorkomen . Bijkomstig het nummer, de geldigheidsdatum en het cryptogram moet, met het 3D secure systeem, de kaarthouder zich authentiseren op een interface van de eigen bank, waar men automatisch naar toe wordt geleid, door er een code of persoonlijke informatie in te voeren die de bank op voorhand heeft doen toekomen. Eenmaal geauthentiseerd zal de transactie door de bank worden toegestaan of geweigerd.

7) Bezorgkosten, leveringsvoorwaarden en termijnen

Behalve in geval van overmacht zullen de bezorgingstermijnen, indien het product op voorraad is, overeenkomen met de termijnen die hieronder staan vermeld. OKAIDI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraagde levering, om welke reden dan ook. Derhalve kan geen enkele vorm van schadevergoeding aan OKAIDI worden gevraag door de gebruiker.

OKAIDI behoudt zich het recht van keuze van vervoersdienst voor en garandeert een goed vervoer van de producten.

Indien OKAIDI niet voldoet aan de leveringsplicht op de vermelde datum of bij het verlopen van de aangegeven leveringstermijn, of, bij gebrek hieraan, uiterlijk dertig dagen na het afsluiten van het contract kan de gebruiker het contract opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbewijs of schriftelijk via een andere duurzame methode, indien, na OKAIDO onder hetzelfde beding te hebben gelast de levering uit te voeren of de dienst binnen een redelijke extra termijn te leveren, dit niet binnen die termijn is uitgevoerd.

> Leveringsgebied: België, Luxemburg en Nederland

> Bezorgingskosten en leveringstermijnen:
- Levering in een OKAIDI/OBAIBI winkel in België en Luxemburg: geen bezorgkosten, gemiddelde leveringstermijn 4 tot 5 werkdagen.
- Thuisbezorgen door en la Poste (Colissimo Expert Internationale) : €5,90 bezorgkosten, gemiddelde leveringstermijn 4 tot 5 werkdagen.

> bestelling afhalen in de winkel
De gebruiker dient een identiteitsbewijs te laten zien bij het afhalen van de bestelling in de winkel. Indien de bestelling wordt opgehaald door een derde dient deze een machtiging, een kopie van het identiteitsbewijs en zijn eigen identiteitsbewijs te laten zien.
Een in een winkel bezorgd pakket dient binnen een maand na ontvangst van de email of SMS met bevestiging dat het pakket beschikbaar is in de winkel worden opgehaald. Indien de gebruiker zijn bestelling niet binnen deze termijn is komen afhalen zullen de bestelde producten te koop worden aangeboden in de winkel en kan de gebruiker een verzoek tot terugbetaling indienen bij de klantenservice van OKAIDI.

8) Terugsturen en ruilen, bedenktijd

Voorwaarden voor terugsturen: Vanaf de dag van bestelling heeft de gebruiker 30 dagen bedenktijd om een bestelling te retourneren. Eenmaal voorbij deze termijn worden de producten beschouwd als geaccepteerd door de gebruiker en behoudt OKAIDI zich het recht voor om ruilen of terugbetaling te weigeren.

Het teruggestuurde artikel mag niet gedragen zijn, moet in de oorspronkelijke verpakking zitten en moet, indien geretourneerd via de post, samen met het ingevulde herroepingsformulier. 

Omwille van hygiëne kan badmode en ondergoed niet teruggenomen of geruild worden behalve in gevallen van niet-naleving of een verborgen gebrek in overeenstemming met artikel 12 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Gebruiker kan ook zijn herroepingsrecht uitoefenen door, online bij de AVV, het herroepingsformulier te downloaden dat OKAIDI beschikbaar stelt of door het herroepingsformulier in te vullen dat bij de bestelling wordt meegezonden of door OKAIDI enig andere verklaring te doen toekomen waarin de wens tot herroeping duidelijk wordt aangegeven. De Gebruiker ontvangt het retour formulier ten laatste op het moment van levering van de producten.

Voorgestelde retourmethodes:

 • Omruilen of retourneren in een OKAIDI/OBAIBI winkels (buiten de fabriekswinkel).
  De gebruiker heeft de mogelijkheid een artikel in een OKAIDI/OBAIBI boetiek in België te retourneren (buiten fabriekswinkel). Bij betaling met een creditcard, hem zal worden voorgesteld het product te ruilen of het geld terug te krijgen (teruggestort op de bankpas) . Wanneer er met een cadeaukaart wordt betaald, zal de terugbetaling van artikelen aangekocht met een cadeaukaart uitsluitend gebeuren via de uitgifte van een nieuwe cadeaukaart. Alleen de prijs van het artikel zal worden terugbetaald op vertoning van de factuur dat de gebruikers heeft kunnen printen op www.okaidi.be, rubriek «mijn account»/«bestelling volgen» of door het tonen van de bestellingsamenvatting die is ontvangen via elektronische post.
  Deze dienst is alleen beschikbaar in de OKAIDI/OBAIBI boetieken (buiten fabriekswinkel) van België en Luxemburg.
 • Terugbetaling bij retourzending via de post
  De gebruiker kan een of meerdere artikelen retourneren door deze te sturen naar hethieronder  vermelde adres.

Okaïdi - Service Retour WEB
Entrepôt IDLOG – OKAIDI/OBAIBI
15 rue PICAVET
59115 LEERS
FRANKRIJK

Hiervoor dient de gebruiker een kopie van zijn elektronische factuur (beschikbaar op de website bij het gedeelte 'volgen van de bestelling') en een volledig ingevuld retourformulier aan het pakket toe te voegen.

Download het retour formulier doorhier te klikken.

De retourkosten zijn voor rekening van de gebruiker. De retourkosten zijn eveneens voor rekening van de gebruiker indien de kosten het retourneren, wegens de aard van de bestelling, niet op een normale manier via de Post  kunnen worden verstuurd en kunnen oplopen tot 200 euro.

Zodra het door u geretourneerde pakket is ontvangen en gecontroleerd of bij aanlevering van een verzendbewijs van uw geretourneerde bestelling, Zal worden overgegaan tot terugbetaling van de geretourneerde producten, Zonder de verzendkosten, door terugstorting op uw bankpas of u PayPal account, of met de uitgifte van een nieuwe cadeaukaart (indien betaald werd met een cadeaukaart).

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zullen punten die gebruikt zijn via een fideliteitscheque worden teruggestort op de klantenkaart. 

9) Bescherming van persoonsgegevens

> Nominatieve informatie
In het kader van verkoop op afstand is het verzamelen van nominatieve informatie noodzakelijk voor de afhandeling, de levering van de bestellingen en het aanmaken van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en alleen bestemd voort OKAIDI.

Conform de Europese richtlijn 94/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, is het verwerken van op de website www.okaidi.be verzamelde nominatieve gegevens aangemeld bij de CNIL. De gebruiker heeft het recht de hem betreffende gegevens te bekijken, te wijzigen, te rectificeren en te verwijderen. Om gebruik te maken van dit recht kan de gebruiker contact opnemen met de klantenservice op het volgende adres:

OKAIDI - WEB Klantenservice
162 Boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX

service-clients@okaidi.com

België : (+32) 78 60 00 38  (lokaal tarief)
Nederland  : (+32) 78 60 00 38 (international tarief)
Luxemburg : (+35) 227 302 090  (lokaal tarief)

> Cookies: De gebruiker wordt erop gewezen dat OKAIDI gebruik maakt van cookies (zie tab Wettelijke Bepalingen).

10) Intellectuele eigendom

Alle bestandsdelen van de OKAIDI website, zowel visueel als audio, vallen onder de bescherming van het auteurs- en merkenrecht. Deze zijn het exclusieve eigendom van OKAIDI.

11) Aansprakelijkheid

OKAIDI heeft voor alle stadia, waaronder toegang tot de website, de bestelprocedure, de leveringsprocedure of de dienst na verkoop slechts een inspanningsverplichting.

OKAIDI kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige hinder of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, waaronder een onderbreking van de dienst, binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of voor een geval van overmacht, overeenkomstig de wet.

Voor het overige kan OKAIDI niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van contractuele verplichtingen in het geval van overmacht met inbegrip van, zonder dat deze lijst limitatief is, stakingen, brand, rampen, storingen en in het algemeen iedere gebeurtenis die een goede afhandeling van de bestelling in de weg staat.

12) Wettelijke garantie

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 1641 tot 1649 van het Franse Burgerlijk Wetboek en de artikelen L.217-4 tot L.217-14 van de Franse Consumentenwet heeft de Gebruiker recht op wettelijke garantie tegen verborgen gebreken en op conformiteitsgarantie. Op grond hiervan kan hij herstelling of vervanging van goederen verkrijgen en, als dit onmogelijk is, annulering van de verkoop of vermindering van de verkoopprijs.

Artikel 14.1 Wettelijke garantie van conformiteit

Artikel L217-4 van het Franse Consumentenwetboek:

'De verkoper levert goederen die in overeenstemming zijn met het verkoopcontract en is verantwoordelijk voor het oplossen van elke vorm van niet-overeenstemming die bestaat bij levering.

 Hij is ook verantwoordelijk voor gebreken aan de conformiteit die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, als de verkoper hiervoor verantwoordelijk is volgens de bepalingen in het verkoopcontract of als ze onder zijn verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden.'

Artikel L217-5 van het Franse Consumentenwetboek:

'Om in overeenstemming te zijn met het contract, moeten de goederen:

1° geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval:

- overeenkomen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de kwaliteiten bezitten die de verkoper aan de koper heeft aangeboden in de vorm van een monster of model;

- de kwaliteiten hebben die een koper terecht mag verwachten op grond van de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, bijvoorbeeld in het advertentiemateriaal of de etikettering;

2° of de kenmerken vertonen die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of die geschikt zijn voor speciaal gebruik dat de koper wenst en dat aan de verkoper bekend is gemaakt en waarvoor de laatste toestemming heeft gegeven.' 

Artikel L217-9 van het Franse Consumentenwetboek:

'In geval van gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie of vervanging van de goederen.

 De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen als deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode, rekening houdend met de waarde van de goederen of de ernst van het gebrek.

 In een dergelijk geval is de verkoper verplicht te handelen volgens de methode die niet door de koper is gekozen, tenzij dit onmogelijk is.'

Artikel L217-11 van het Franse Consumentenwetboek

'Toepassing van de bepalingen van de artikelen L. 217-9 en L. 217-10 vindt plaats zonder kosten voor de koper.' 

Artikel L217-12 van het Franse Consumentenwetboek

'Een actie als gevolg van een gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen.'

 

Artikel 14.2 Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek

'De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.'

Artikel 1643 Burgerlijk Wetboek 

Hij moet instaan voor de verborgen gebreken, zelfs wanneer hij die niet gekend heeft, tenzij hij in dat geval bedongen heeft dat hij tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

 Artikel 1644 Burgerlijk Wetboek

 In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keus om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

'De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar na de ontdekking van het gebrek.'

13) De voorwaarden voor het gebruik van de dienst door de gebruikers

Okaidi stelt de gebruiker in staat om een mening te geven over een product dat hij heeft gekocht. Dit bericht zal dan verschijnen op de productfiche van het betrokken product en zal voor de internetgebruikers zichtbaar blijven gedurende de gehele periode dat zij het betrokken product verkopen. Berichten worden standaard in chronologische volgorde weergegeven. De kennisgeving zal de ervaringsdatum van de gebruiker bevatten die zijn kennisgeving indient.

De gebruiker die zijn mening wil geven over één of meerdere producten moet geïdentificeerd zijn aan Okaidi, hij moet over inloggegevens van Okaidi beschikken om zijn mening over een product te formuleren en te geven. Bovendien is enkel een meerderjarige bevoegd om een beoordeling uit te brengen.
Omwille van de transparantie worden alle meningen van klanten onafhankelijk gelezen en gematigd door onze partner Bazaarvoice, gecertificeerd door AFNOR. Hier wordt gespecificeerd dat alleen de inhoud met betrekking tot de kenmerken van het product zal worden gepubliceerd. Met name aankondigingen met een relatieve inhoud worden uitgesloten:
- Over de bestelling en de opvolging ervan (levering, retourzendingen, wisselingen, terugbetalingen...),
- Over technische problemen op de site,
- Over vergelijkingen met andere verkooppunten en concurrenten,
- Op elke vragen (verzoek om samenwerking, leveringscontract...) die geen betrekking hebben op het product,
- Alles dat in strijd is met de openbare orde en moraal,
- En elke term die geïnterpreteerd kan worden als een belediging of laster tegen de auteur of een andere natuurlijke of rechtspersoon.
- Elke vraag met betrekking tot de veiligheid van producten (deze adviezen worden systematisch behandeld door onze klantenservice).

Als gevolg hiervan, kan/is OKAIDI:
- vrijelijk een op haar website geplaatste kennisgeving handhaven of verwijderen door u de redenen van deze afwijzing mee te delen
- niet verplicht de kennisgeving van de gebruiker te publiceren of de gebruiker schadeloos te stellen voor niet-publicatie van een kennisgeving, publicatie en onderhoud van een kennisgeving naar goeddunken van Okaidi. In geval van verwerping van de kennisgeving wordt de gebruiker evenwel met alle passende middelen in kennis gesteld van de redenen voor deze verwerping.

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk en accepteert dat het gebruik van het meldingsformulier voor de klant om een advies over een Okaidi-product uit te brengen de overdracht aan Okaidi inhoudt van de reproductie-, aanpassings- en openbaarmakingsrechten op dit advies op de website van het merk Okaidi of op een communicatiemedium dat vrij door Okaidi is gekozen.

Okaidi behoudt zich daarnaast het recht voor om naast de kennisgeving als zodanig geformuleerd door de gebruiker alle informatie die door de gebruiker bij het indienen van kennisgevingen openbaar te maken.

Tijdens het formuleren en valideren van een advies kan u worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken en/of te valideren. Hier wordt gespecificeerd dat de verzamelde persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden zullen worden gebruikt.

De verzamelde informatie is noodzakelijk om Okaidi in staat te stellen de betrouwbaarheid van het verstrekte advies te garanderen en de dienstverlening van Okaidi aan haar klanten te verbeteren.

Tot slot hebt u, in overeenstemming met de geldende verordeningen, het recht op toegang, op het uitvaardigen van richtlijnen vooraf, op rectificatie en op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hoeft hiervoor enkel te schrijven naar
OKAIDI SAS – Service clients - 162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX of via ons contactformulier of door hierop te klikken

vergeet niet om uw naam, voornaam, e-mailadres en een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Overeenkomstig de geldende regelgeving moet uw verzoek worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handtekening en het adres vermelden waarop u het antwoord moet ontvangen.

De gebruiker kan ook zijn persoonsgegevens in zijn account raadplegen of wijzigen.
Voor meer informatie over uw persoonsgegevens kunt u de rubriek "Persoonsgegevens" raadplegen. 

 

14) Volledigheid

In het geval een van de clausules van het huidige contract nietig zou en zijn niet gedekt wordt door een komende wetswijziging, regelgeving of jurisprudentie, heeft dit geen invloed op de geldigheid en de toepasbaarheid van de algemene verkoopvoorwaarde.

15) Looptijd

Het huidige voorwaarden zijn van toepassing tijdens de gehele looptijd van het online aanbieden van diensten door OKAIDI.

16) Toepasselijk recht - Geschillen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderhevig aan Belgisch recht. Alvorens een juridische procedure beginnen, zullen geschillen betreffende geldigheid, interpretatie, uitvoering of opzegging van het contract worden voorgelegd aan mediatie of enig andere alternatieve geschillenregeling, met het oog op een minnelijke schikking.

Alleen de Belgische rechtbanken zijn competent.

De competente rechtbank in geval van een geschil is die van de woonplaats van de gedaagde of, indien de gedaagde daarvoor kiest, in de plaats waar het product is geleverd.