PERSOONSGEGEVENS

Hoofd verwerking van persoonsgegevens

OKAIDI, SAS met een kapitaal van 2 928 240,00 euro, ingeschreven in het HVR van Lille Métropole onder het nummer 398 110 445, met hoofdkantoor gevestigd te 162 boulevard de Fourmies te Roubaix (59100), vertegenwoordigd door Cédric DARDENNE in zijn hoedanigheid van algemeen directeur.

Doel van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De verzameling van persoonsgegevens op het domein www.okaidi.fr is mogelijk binnen meerdere rubrieken, namelijk: 

 

- In de rubriek "Ik maak mijn account aan"

- In de rubriek "Nieuwsbrief"

- In de rubriek "Ik schrijf me in voor het getrouwheidsprogramma"

- In de bestelprocedure, waarvoor eerst een account moet worden aangemaakt

- In de rubriek van de pop-in "E-reservering", beheerd door onze dienstverlener So Cloz

 

De persoonsgegevens die op de website www.okaidi.be worden verzameld, zijn nodig voor de volgende doeleinden:

 

- Voor het beheer van uw abonnement op de nieuwsbrief en om u verwante commerciële berichten langs elektronische weg (e-mail en/of sms) toe te sturen

- Voor het beheer en de opvolging van uw lidmaatschap van het getrouwheidsprogramma

- Voor het beheer, de opvolging en verwerking van uw bestelling op de e-commerce-website

- Voor het beheer, de opvolging en verwerking van uw e-reservering

- Voor het beheer van de leveringen

- Voor het beheer van de service na verkoop

- Om uw klantenervaring op de e-commerce-website te personaliseren

- Om gerichte publiciteit te organiseren 

- Voor het beheer van uw deelname aan wedstrijdspelen

- Voor het beheer van klantenmeningen

- Om uw dichtstbijzijnde OKAIDI-winkel te zoeken

- Om vragen in het kader van de online chat te beantwoorden

 

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven, kan het bedrijf OKAIDI uw persoonsgegevens doorgeven aan commerciële partners, met name de merken die deel uitmaken van de groep IDKIDS COMMUNITY: Oxybul Eveil & Jeux, Idkids, N’Joy, Rigolo Comme La Vie, Bubblemag.

Het bedrijf OKAIDI kan uw persoonsgegevens mogelijk ook moeten doorsturen naar onderaannemers, bijvoorbeeld in het kader van onderstaande ondernemingen:

- Beheer van klantenservice

- Beheer van online chat

- Verwerking en levering van uw bestelling op de e-commerce-website

- Organisatie van commerciële sms'en en e-mailberichten  

 

Overdracht van gegevens buiten de EU

Het is mogelijk dat gegevens overgedragen worden naar plaatsen buiten de Europese Unie, met name in het kader van de exploitatie van gegevens naar sociale netwerken toe.

Duur van de bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden op een verschillende manier bewaard, naargelang de gebruikersprofielen van de Website. Persoonsgegevens die op u betrekking hebben kunnen bewaard of gearchiveerd worden, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Veiligheidsmaatregelen omtrent persoonsgegevens

Het bedrijf OKAIDI verbindt zich er, als Verantwoordelijke instantie voor de verwerking van uw persoonsgegevens toe, om alle nodige maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de overgedragen persoonsgegevens te garanderen, rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen.

Uw rechten omtrent persoonsgegevens

Overeenkomstig Europees Reglement 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over een recht van toegang, afkondiging van geanticipeerde richtlijnen, rechtzetting, verzet, verwijdering, overdraagbaarheid of beperking van de gegevens die op u betrekking hebben.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door te schrijven naar de klantenservice van OKAIDI – Service clients - 162 Boulevard de Fourmies– 59100 ROUBAIX- FRANCE
Of via ons contactformulier of door hierop te klikken,  en daarbij een recto-verso kopie van uw identiteitsbewijs voegen.  

 

Om uw aanvraag te vergemakkelijken is het aanbevolen ons uw naam, voornaam en e-mailadres te bezorgen en een recto-verso kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

De firma OKAIDI verbindt zich ertoe u binnen een maximumtermijn van één (1) maand vanaf de datum van uitoefening van uw recht een antwoord te bezorgen. In het andere geval kunt u de bevoegde autoriteiten inschakelen.  

Ten slotte, en om uw toegang tot uw rechten te vergemakkelijken, vindt u in elke nieuwsbrief die u door OKAIDI wordt toegestuurd, een koppeling om u uit te schrijven, zodat u met één klik en zonder probleem uw abonnement voor de nieuwsbrieven en actualiteit van het merk OKAIDI en/of, in voorkomend geval, zijn Partners, kunt stopzetten. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot commerciële prospectie ook rechtstreeks via uw webaccount beheren.

Uw rechten omtrent persoonsgegevens na uw overlijden

U beschikt op elk moment over de mogelijkheid om uw richtlijnen kenbaar te maken met betrekking tot de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden. Hiervoor volstaat het uw wens mee te delen (bewaring, verwijdering of specifieke wens), door uw schrijven te richten aan:

OKAIDI SAS – Service clients -  162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX

Of via ons contactformulier of door hierop te klikken